Detyrë shtëpie – I

بسم الله الرحمن الرحيم

            – Në ( تصريف العزي ) kur autori fillon të flasë për tri kombinimet e para, nuk i përmendi atë të tria bashkë në sekuencën e njëjtë, por çfarë ai ka bërë është kjo:

           1- Ai i ka përmendur dy të parat bashkë dhe ka dhënë shembuj për to

           2- Pastaj, ai e ka përmendur kombinimin e tretë vetëm, në një rresht të ri, të pavarur.

          Çfarë e ka shtyrë atë të veprojë kështu?!

         A nuk ka mundur ai t’i përmendë të gjitha bashkë, meqë të gjitha shkojnë bashkë me ( َفَعَل ) ?!

   Përgjigja duhet të jetë:

          1- Mirë e sqaruar

          2- Komplete

          3- E plotë

          4- Duke i përdorur fjalët tuaja, e jo duke kopjuar!

          5- Mos pyetni askënd për t’i ndihmuar

 Qëllimi i kësaj pyetje është:

          1- Të mësoni.

          2- T’i përvetësoni aftësitë tuaja të leximit.

          3- Të mësoni si të vareni vetëm në studimin tuaj

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s